ANBI

RBT De Langstraat heeft een beschikking aangevraagd om als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te worden erkend. Ons RSIN is 859682833.  Om als ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

  • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
  • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
  • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
  • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
  • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
  • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
  • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
  • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
  • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
  • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Stichting RBT De Langstraat
Stichting RBT De Langstraat heeft de  ANBI-status.

Naam: Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat
Post- en bezoekadres: Wilhelminastraat 4a, 5141 HK Waalwijk
Btw-nummer: NL 85968 2833 B01
KvK-nummer: 738 414 98

Doelstelling RBT De Langstraat

Stichting RBT De Langstraat richt zich op het geografische gebied van de vier gemeenten, Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, onder de noemer van De Langstraat. Ons doel is om de aantrekkingskracht van het gebied te vergroten en daarmee meer (inter)nationale bezoekers te trekken. Dat doen wij door het promoten van het toeristische en recreatieve aanbod en bijbehorende activiteiten. Maar ook door de mogelijkheden te bekijken voor een connectie met de diverse doelgroepen.

Statuten RBT De Langstraat
Beleidsplan RBT De Langstraat

Beloningen en vergoedingen

Medewerkers van RBT De Langstraat ontvangen salaris. Iedere functie wordt ingedeeld binnen een bepaalde functiegroep. De functiegroepen corresponderen met de salarisgroepen, zoals toegepast in de salaristabel van het RBT. Deze tabel is gebaseerd op een veertigurige werkweek.

Klik hier voor het loongebouw van RBT De Langstraat.

Vergoedingen bestuur

Bestuursleden en kwartiermaker kunnen geen aanspraak maken op een betaalde functie met bijbehorende vergoeding binnen de salaristabel. Zij ontvangen maximaal een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van € 1.500,- per jaar. Eventuele details hierover zijn opgesteld in het reglement bestuursvergoedingen dat te allen tijde kan worden opgevraagd.

Vrijwilligersvergoeding

De vrijwilligers die aan RBT De Langstraat hun diensten aanbieden, verdienen op jaarbasis nooit meer dan de maximale belastingvrije vergoeding van € 1.700,-.

anbi