gemeenten

De gemeenten Waalwijk, Dongen, Loon op Zand en Heusden hebben de ambitie om nauw samen te werken in de gebiedspromotie van de regio De Langstraat. Met als doel: meer bezoekers trekken, die langer in de regio blijven en meer besteden. In 2017 hebben de Gemeenten de wens uitgesproken om gezamenlijk een regionaal bureau voor toerisme op te richten. In 2018 is hiertoe een convenant getekend met een meerjarenperspectief. 

Dongen

Dongen wil een gemeente zijn waar het prettig wonen, werken en leven is. Deze missie staat verwoord in de door de gemeenteraad vastgestelde Toekomstvisie Dongen 2025. Een verrassend aanbod van activiteiten, accommodaties, en bezienswaardigheden op het gebied van recreatie en toerisme draagt bij aan het realiseren van deze missie. Daarmee wordt Dongen aantrekkelijker voor (dag)recreanten, zowel binnen als buiten de gemeente. Zichtbaarheid van Dongen is daarbij van belangDat vraagt om gebiedscommunicatie. 

Heusden

Vestingstad Heusden is een gevestigde naam. Daarnaast is het ook een buitengewoon fotogeniek plaatsje. Niet voor niets komen er dagelijks veel toeristen naar Heusden voor een mooie en interessante citytrip.

Heusden heeft een rijk historisch verleden. Het is één van de eerste Nederlandse steden die is omringd door een stadsmuur. Daarna zijn er vestingwallen gebouwd om het stadje te beschermen. Nu zijn deze vestingwallen, met de resterende muur langs de Maas, in Heusden beschermd cultureel erfgoed.

Loon op Zand

Loon op Zand wil haar positie als recreatiegemeente versterken, een toeristisch hotspot zijn. De toekomst positie die wordt nagestreefd, is die van jaarrondbezoek met aantrekkingskracht over het hele jaar. It vraagt om binding en verbinding van ondernemers en andere stakeholders en om een versterking van producten. Gelijktijdig vraagt dit om samenwerking op (sub)regionaal niveau om de slagkracht te vergroten. Op deze manier willen we de gemeente Loon op Zand (beter) op de kaart zetten als aantrekkelijke toeristische bestemming. 

Waalwijk

Een eredivisieclub, uitpuilende terrasjes in de zomer, o zo gezellige TROS-muziekfeesten op het plein en een warme bakker: Waalwijk heeft het allemaal.

Waalwijk heeft een rijke industriële historie. De sporen van, en verwijzingen naar, het leer- en schoenenverleden zijn nog duidelijk zichtbaar.  En om urenlang te struinen door de natuur of een meubelparadijs kun je gerust naar Waalwijk navigeren. In Waalwijk zit je altijd goed!