Zuiderwaterlinie

2018-2028

De Zuiderwaterlinie bestaat uit een samenwerkingsverband tussen 25 partners. Samen hebben zij de handen ineengeslagen om de Zuiderwaterlinie nationaal en internationaal op de kaart te zetten. De verbinding van de elf vestingsteden en hun ommeland maakt lokale initiatieven sterker.