Missie en visie

onze missie en visie

RBT De Langstraat richt zich op het geografische gebied van de vier gemeenten, Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, onder de noemer De Langstraat. De naam De Langstraat biedt voor de promotie van recreatie en toerisme vele mogelijkheden. Het is een pakkende streekaanduiding, waarmee het gebied binnen het grotere geheel de provincie Noord-Brabant goed is te positioneren. Daarnaast zijn er historische en culturele aanknopingspunten voor een sterke profilering van het gebied.

De organisatie

Om de profilering voor elkaar te krijgen, wordt het RBT een marketing- en promotieorganisatie. Hiervoor is een organisatie opgezet van vijf medewerkers en een bestuur op afstand. De doelstelling is dat er eind 2020 een robuuste organisatie staat die De Langstraat als toeristisch recreatieve regio profileert.

Visie en strategie

Het speelveld heeft drie karakteristieken:

  1. De regio zelf huisvest drie iconen zijnde Vestingstad Heusden, de Loonse en Drunense Duinen (Nationaal Park Van Gogh) en de Efteling. Iconen met grote (landelijke en steeds meer internationale) bekendheid en die jaarlijks vele bezoekers trekken.
  2. Binnen de regio zijn er tal van (kleinere) ondernemingen en instellingen actief op het vlak van cultuur, recreatie, toerisme, verblijf, attracties, etc. Ondernemingen die nu nog erg zelfstandig, individueel en als los zand opereren.
  3. De Langstraat ligt in het regionale krachtenveld van drie grote en attractieve steden;
    ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda. In deze regio en op provinciaal zijn sterke toeristisch recreatieve promotie-organisaties actief, waaronder VisitBrabant.

RBT ziet grote kansen in het versterken van de recreatie juist door te profiteren van dit speelveld. Zo kunnen snel stappen worden gezet. Het RBT zet in op samenwerking en profiteren van bestaande kwaliteiten.

statuten

beleidsplan

strategische marketingvisie

Klik op de onderstaande foto voor de statuten (pdf) van RBT De Langstraat.

In het beleidsplan 2019-2020 zijn onder meer de missie en visie van het RBT De Langstraat beschreven. Je kunt het hele pdf-bestand downloaden door te klikken of tikken op de onderstaande foto.

Dit document beschrijft de visie van RBT De Langstraat op het regionale leisure-aanbod, trends en ontwikkelingen in de vrijetijdssector, de inzet van partners en beleidsmakers in relatie tot recreatie, toerisme en cultuur, en de wijze waarop RBT De Langstraat als regionale destinatiemarketingorganisatie daarop zal inspelen.