Loon op Zand

Loon op Zand wil haar positie als recreatiegemeente versterken, een toeristisch hotspot zijn. De toekomst positie die wordt nagestreefd, is die van jaarrondbezoek met aantrekkingskracht over het hele jaar. Dit vraagt om binding en verbinding van ondernemers en andere stakeholders en om een versterking van producten. Gelijktijdig vraagt dit om samenwerking op (sub)regionaal niveau om de slagkracht te vergroten. Op deze manier willen we de gemeente Loon op Zand (beter) op de kaart zetten als aantrekkelijke toeristische bestemming. 

Kaatsheuvel-Efteling-0003