Visie en statuten

RBT De Langstraat richt zich op het geografische gebied van de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk en Heusden onder de noemer De Langstraat. De naam De Langstraat biedt voor de promotie van recreatie en toerisme vele mogelijkheden. Het is een pakkende streekaanduiding, waarmee het gebied binnen het grotere geheel van de provincie Noord-Brabant goed is te positioneren. Daarnaast zijn er historische en culturele aanknopingspunten voor een sterke profilering van het gebied. Het speelveld heeft drie karakteristieken:

  1. De regio zelf huisvest vier iconen zijnde vestingstad Heusden, De Loonse en Drunense Duinen, Schoenenkwartier en Efteling. Iconen met grote (landelijke en steeds meer internationale) bekendheid en die jaarlijks vele bezoekers trekken.
  2. Binnen de regio zijn er tal van (kleinere) ondernemingen en instellingen actief op het vlak van cultuur, recreatie, toerisme, verblijf, attracties, etc. Ondernemingen die nu nog erg zelfstandig, individueel en als los zand opereren.
  3. De Langstraat ligt in het regionale krachtenveld van drie grote en attractieve steden; ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda. In deze regio en op provinciaal niveau zijn sterke toeristisch-recreatieve promotie-organisaties actief, waaronder VisitBrabant.

RBT De Langstraat ziet grote kansen in het versterken van de vrijetijdseconomie binnen dit speelveld, door gebruik te maken van de bestaande kwaliteiten en in te zetten op samenwerking. Twee belangrijke documenten vormen de basis voor de organisatie en wijze waarop RBT De Langstraat als destinatiemarketingorganisatie te werk zal gaan; de statuten en de strategische marketingvisie. Je download de documenten hieronder.

De statuten vormen het ‘reglement’ van de stichting. Vastgelegd zijn zaken als de naam, het doel, de bevoegdheden van het bestuur en de bestemming van het vermogen als de stichting wordt ontbonden.

Dit document beschrijft de visie van RBT De Langstraat op het regionale leisure-aanbod, trends en ontwikkelingen in de vrijetijdssector, de inzet van partners en beleidsmakers in relatie tot recreatie, toerisme en cultuur, en de wijze waarop RBT De Langstraat als regionale destinatiemarketingorganisatie daarop zal inspelen.